บริการสร้างบ้านน็อคดาวน์มีแบบให้เลือกมากมาย สร้างบ้านน็อคดาวน์ได้ตามขนาดที่ต้องการ หรือจะสร้างตามแบบที่ลูกค้าออกแบบเองก็ได้
แบบบ้านน็อคดาวน์ของร้านแสนทวีไม้ทอง


 
 • ขนาด 3 x 7 เมตร
 • ระเบียง 3 x 2 เมตร
 • หน้าต่างบานเลื่อน
 • ประตูบานเลื่อน
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
   
 • ขนาด 3 x 5 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2 เมต
 • ระเบียงข้าง 1.20 เมตร
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
 • กรุภายในด้วยไม้ทั้งหลัง 
   
   
 • ขนาด  3 x 6 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2.50 เมตร
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
 • กรุภายในด้วยยิปซั่มทั้งหลัง
 • พื้นสูง 1.50 เมตร
   
   
 • ขนาด 3 x 7 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2 เมตร
 • มีห้องน้ำในตัวบ้าน 1.20 เมตร
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
 • กรุฝ้าบนเป็นยิปซั่ม
 
 • กรุภายในด้วยไม้เต็งรางลิ้น   
 • ยกพื้นสูง 1.50 เมตร
 
   
   
 • ขนาด 3 x 5 เมตร
 • ระเบียงหน้าหลังคาคลุม 2 เมตร
 • ระเบียงข้าง 2 x 4 เมตร
 • กรุภายในด้วยไม้สักและยิปซั่ม
 • ประตูบานเลื่อน
 • หน้าต่างบานเลื่อน
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
   
   
 • ขนาด 4.50 x 6 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2 เมตร
 • ระเบียงข้าง 1.50 x
 • ห้องน้ำอยู่ด้านข้าง 1.50 x
 • ประตูบานเลื่อน
 • หน้าต่างบานเลื่อน
 • ภายในกรุด้วยไม้สัก
 • ภายในฝ้าบนกรุด้วยยิปซั่ม
   
   
 • ขนาด 3.50 x 6 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2 เมตร
 • ประตูบานเลื่อน
 • ภายในตัวบ้านกรุด้วยยิปซั่ม
 • ฝ้าบนระเบียงกรุด้วยไม้สัก
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
   
   
 • ขนาดตัวบ้าน 3 x 7 เมตร
 • หลังคาคลุมระเบียง 2 x 3 เมตร
 • ห้องน้ำด้านข้าง( หลัง )
  1.50 x 1.50 เมตร
 • ประตูบานเลื่อน
 • หน้าต่างบานเลื่อน


 • ภายในกรุด้วยไม้สักและยิปซั่ม
 • พื้นไมเต็งรางลิ้น
 
   
   
 • ขนาด 3 x 6 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2 เมตร
 • ระเบียงข้าง 1.20 เมตร
 • มีห้องน้ำในตัวบ้าน 1.20 เมตร
 • ประตูเลื่อน
 • หน้าต่างเลื่อน
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
 • ภายในกรุด้วยไม้สักและยิปซั่ม
   
   
 • ขนาด 3 x 8.50 เมตร
 • รวมระเบียงหน้า 2 เมตร
 • รวมห้องน้ำและห้องครัว 1.50 เมตร
 • ประตูบานเลื่อน
 • หน้าต่างบานเลื่อน
 
 • ภายในกรุด้วยไม้สักและยิปซั่ม
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
 
   
   
 • ขนาด 3 x 7 เมตร
 • ระเบียง 2 x 4 เมตร
 • ประตูบานเลื่อน
 • หน้าต่างบานเลื่อน
 • พื้นไม้เต็งรางลิ้น
 • กรุภายในไม้สัก-ยิปซั่ม